Runristning L1942:4204 i Löt 🇬🇧
Foto av Runristning L1942:4204 i Löt
Foto av Runristning L1942:4204 i Löt
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir(?) ok Ingifastr(?) ok Spjóti ok Spjallboði þeir létu hôggva stein þenna at Svein, fôður sinn góðan. Guð ... ... sálu hans ... hann ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristat block, granit, 3,5 m br, 2,5 m h. På NNV sidan ristningen. Runhöjd 6-11 cm. Uppmålad. U 727. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Löt socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Västsluttning från bergsområde, hagmark med slånbärssnår."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m SÖ om sämre brukningsväg, 5 m ÖNÖ om sämre brukningsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.549661
Longitud: 17.304978
Lämnings-ID: L1942:4204
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 2:1
Sveriges runinskrifter: U727 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tängby, lund
Placering:
Föremål: Stenblock
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1b0bff23-b149-4c33-8684-c53eed676649