Hällristning U870, L1943:4725 i Gryta
Foto av Hällristning U870, L1943:4725 i Gryta
Foto av Hällristning U870, L1943:4725 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at Hrók, bróður sinn ... Auðbjôrn(?)/Viðbjôrn(?) hjó. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i jordfast block, 4,4 x 2,1 m (NNÖ-SSV) och 1,9 m hög. Ristningen vänd mot ÖSÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och onek R de läto rista denna sten efter Rok, sin broder ... Ödbjörn (?) högg." Skadad 1726. Skadad och flyttad 1930. Lagad 1932. Lagad, rengjord och tätats i sprickor 1974. Uppmålad 1976. Uppmålad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.767558
Longitud: 17.388322
Lämnings-ID: L1943:4725
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 2:1
Sveriges runinskrifter: U870, (Upplands runinskrifter)
Plats: Säva
Placering:
Föremål: Flyttblock
Material: Finkristallisk granit
Runristare: Ödbjörn (S); Vidbjörn (S) [Stille 1999b:139]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4725