Hällristning U791, L1942:5854 i Tillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freysteinn lét hôggva stein eptir Eistulf, son sinn, ok brú gera. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i block 5,5 m l 3 m h och 3,7 m tj. Runhöjd 5-7 cm. Ristningsytan mot SSÖ. Rev 1980. 2) Älvkvarnsförekomst på runblockets översida o topp, samt på den runristade, SSÖ-sidan (45 procents lutning) (på båda sidor om, samt inom runristnings-ytan) 30 tal gropar. (på hjässe toppen 16 grp (NÖ änden) SV del av ovansidan 2grp, N-delen 1 grp på runristade SSÖ sidan 10-tal grp samt4-5 avlånga (troligen ursprungligen naturbildningar.) Ristningsyta 1,3x0,5 m (på hjässan) Diam 4-8 cm djup 0,5-2,5 cm Ristningsyta(hela ovansidan V:er sluttande 5,2 m x 2,4 Ristningsyta på SSÖ runristade sidan (45cg lutning) 4,3 mx 1,90 (VSV-ÖSÖ) OBS! Flera av groparna på hjässetoppen såväl fördjupade som nyhuggna av lekande barn, boende i grannskapet, enl. uppgifter av vederbörande viduppmätnings tillfället. Flera gropar se också så ut. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654897
Longitud: 16.941577
Lämnings-ID: L1942:5854
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 19:1
Sveriges runinskrifter: U791, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Rödaktig granit
Runristare: Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5854