Hällristning U771, L1941:6846 i Vårfrukyrka
Även känd som Ristingsbro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hallsteinn lét hôggva stein eptir Eistmann, fôður ... Saxi dauðr(?) Þjór(?), syni sínum. Tíðkumi hjó stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning, i flyttblock, 3x3 m, 1,8 m h, något avsmalnandemot toppen. På NÖ sidan runslingor över nästan hela ytan. Runhöjd 7,5-10 cm. Runorna imålade med rött men otydliga pga inslag avvittrande kvart och glimmer i graniten. U771. Excerpt 42. Skrovlig och ojämn ristningsyta. All rödfärd borta. Bör imålas. 50 m S om runblocket är den i äldre tid kallade "Ristingsbro", bron med namn efter runristningen. I Sveriges runurkunder anges, att 2) En"märkvärdig stensättning (forngraf?), som saknar sin like i Svealand", finns vid byvägen som passerar bron. Ingenting som passar in på denna makalösa uppgift finns i området.Ändring Dnr 7896/64 Rengjord och tätad 22/1-65 K-G s. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Ö om och vid foten av moränhöjd, i trång passage mellan odlade dalar i N och S. Skogsmark. Blandskog (skogsbryn)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 7 m V om bäckkant, ca 12 m V om strömfåran (N-S) och 20 m S om och 15 m V om åkertegar."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Ristingsbro - hällristning U771, L1941:6846 i Vårfrukyrka:
"Namnet Ristingsbro allmänt känt."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688957
Longitud: 17.08398
Lämnings-ID: L1941:6846
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 42:1
Sveriges runinskrifter: U771, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tjursåker
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare: Tidkume (S); tillsammans med Livsten (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Ristingsbro -
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6846