Hällristning L1944:9466 i Bred
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 3x2 m (N-S) bestående av minst 6 skepp, ca 40 skålgropar och ytterligare några huggna linjer. Skeppen är 1,65, 1,2,0,9, 0,65, 0,5 resp 0,4 m l. Samtliga är dubbellinjiga med uppsvängda för- och akterstävar. De fyra största har bemanningsstreck 30, 20, 15 resp 6. De största har skålgropar? ovanpå två bemanningsstreck näst längst förut och näst längst akterut. Ovanför ett avde övriga är en cirkulär uthuggning ca 6 cm diam. Ett bemanningsstreck är ersatt av en skålgrop på de tre största skeppen. Det näst största har ett svängt utdraget bemanningsstreck - " ? blåsdre"? och ett annat krönt av en skålgrop. De fyra största är delvis fragmentariska pga vittringsskador och släppningar i hällens ytskikt. De tre största skeppen ligger parallellt med det största nederst. Ristningen är mycket välkomponerad. Älvkvarnarna är 2-10cm diam och 0,5-2 cm dj. I spridda grupper på hällen med 11 små samlade i SV delen. Belägen i jordfast VSV-sluttande flyttblock. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bred socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Jordfast flyttblock i V sluttande moränmark med inslag av lera.Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m Ö om åkerkant och 1 m S om annan åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.6576
Longitud: 16.869941
Lämnings-ID: L1944:9466
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 200:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9466