Hällristning L1944:8383 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2,55x2 m (VSV) med 1 fotsula, 1 fotsulepar, osäkert och 4 älvkvarnar. Fotsulan är 20 cm 1, grunt ristad. Fotsuleparet är 25 cm l, mycket grunt ristat. Älvkvarnarna är 5-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot V sluttande häll på flack bergrygg. 6,5m NÖ-ÖNÖ om nr 1 är: 2) Hällristning med 1 skepp, 70 cm l. I närheten av skeppet är grunda knackningar. I häll. Skogsmark. 230 m Ö-ÖNÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:2 och 30 m NÖ om åkerkant. EK 13,9 1931, 16,9 1960. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-NV sluttande hällar i V delen av moränavlagrad höjd, och invidmoränslätt och grund dalgång ÖNÖ-VSV i SV."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m 75cg åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617471
Longitud: 17.150781
Lämnings-ID: L1944:8383
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 339:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8383