Hällristning L1944:8357 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,8x1 m (Ö-V) med 1 skepp och 1 människofigur. Skeppet är 37 cm l, beläget 1 m från hällens kant mot V. Människofiguren är 22 cm l. Grund, vittrad ristning i mot Ö svagt sluttandehäll. Moränbunden betesmark. 510 m S-SSÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1, 35 m VSV om ny åkerkant och 35 m S om hörn av betesåker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande berghäll i Ö kanten av flack moränhöjd och invid dalgång (N-S) i Ö. Barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m 245cg om åkerhörn och 30 m 280cg om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609224
Longitud: 17.163362
Lämnings-ID: L1944:8357
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 373:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8357