Hällristning L1944:8354 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x1,6 m (N-S) med 1 skepp, 3 fotsulor och 2 älvkvarnar. Skeppet är 40 cm l, otydligt och grunt ristat. Fotsulornaär 26-28 cm l, grunt ristade. 2 är parallella. I mot NÖ svagt sluttande, vittrad häll. 4 m NV om 1: 2) Hällristning, 0,3x0,3 m med 1 människofigur, 30 cm l, med försänkt kropp och ringformat huvud och 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm dj. I samma häll. 39,5 m NVom 2: 3) Hällristning med 1 skepp, 67 cm l, otydligt och starktvittrat. I övre delen av häll. Delvis skogbeväxt, moränbunden betesmark. 220 m SÖ-SSÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:4, 21 m SSV omåkerhörn vid körväg och 13 m SSÖ om stängsel. SpecialinventeringKjellén och Hyebstrand: Upplands hällristningar 1976. Iprickningen bör kontrolleras i fält då det ligger något förskjutet i förhållande till Kjelléns inprickning. Kj E. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränbunden mindre bergrygg (N-S). Hagmark beväxt med enbuskar och tall."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60508
Longitud: 17.132045
Lämnings-ID: L1944:8354
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 324:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8354