Hällristning L1944:8347 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning med 1 skepp, ofullständigt, 63 cm l. I låg häll. 9 m V om 1: 2) Älvkvarn, 5 cm diam och 0,5 cm dj. I låg häll. Moränbunden betesmark. 560 m SSV manbyggnaden på Ibacka 1:1, 60 mNNV om moränhörn mot betesåker, 13 m VSV om betesåker och 20 m VSV om åkerkant. Rev 1980: Ristningarna identifierade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flacka berghällar i Ö kanten av flack moränhöjd, invid dalgång (N-S) i Ö. Barr och lövskog samt hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 20 m 280cg åkerkant, samt ca 80 m S åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.608729
Longitud: 17.163695
Lämnings-ID: L1944:8347
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 372:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8347