Hällristning L1944:8339 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5,8x3,6 m (N-S) med ca 10 skepp och 13 älvkvarnar 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 26-62 cm l, gruntrist ade. 1 skepp är försänkt. I översida och mot NÖ sluttandedel av större berghäll. I SÖ delen är 1 sipyta, ca 4 m l (NÖ-SV)och 0.2 - 0.3 m br, delvis svagt hålformad. Belägen i den brantaNÖ - sluttningen. 11,6 m NV om 1är:2) Hällristning med 1 skepp, 47 cm l, försänkt. I ovansida avsamma häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergrygg (NV-SÖ) i mycket flack moränhöjd. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 16 m N landsväg och 19,6 m SÖ boningshus. 2) 8,2 m SÖ boningshus."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596876
Longitud: 17.169419
Lämnings-ID: L1944:8339
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 361:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8339