Hällristning L1944:8301 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1 m (N-S) med 5 skepp och 4 älvkvarnar 5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 14,2 m N om 1: 2) Hällristning, med 1 skepp,ca 30 cm l. I häll. 18 m NNÖ om 1: 3) Hällristning, 3x2 m (N-S) med ca 4 skepp och 1 älvkvarn. Ett skepp är 37 cm l. Skeppen är grunt ristade. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Skogsmark. 210 m Ö om manbyggnaden på Rickeby 4:5 och 90 m SSV om åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV-N sluttande hällar mot moränslätt. Skogsmark invid hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 95 m 205cg åkerhörn och ca 75 m 175cg åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609106
Longitud: 17.138281
Lämnings-ID: L1944:8301
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 301:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8301