Hällristning L1944:8296 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x1,7 m (Ö-V) med 7 skepp, varav 4 osäkra, 1 människofigur och 1 älvkvarn. Skeppen är 35-70 cm l. Vid ett av skeppen står en 30 cm hög människofigur. I häll. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Ej säkert återfunnen 1980. I angiven häll k n dock ristningar finnas. Den ärslät och starkt genomdragen av isräfflor. Hällen bär spår av attha varit frilagd för ett par decennier sedan (Kjellén). Mossa ochfröna endast delvis borttaget vid fuktig väderlek. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande hällparti i sluttning av låg rygg. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"47 m VSV om gränsknä i N kanten av nr 49."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612458
Longitud: 17.168011
Lämnings-ID: L1944:8296
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 250:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8296