Hällristning L1944:8273 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, numera delvis övertäckt, 4,6x3,3 m (Ö-V) med ca 7skepp, 2 fotsulor och 9 älvkvarnar. Av skeppen är ett 158 cm l, övriga 38-45 cm l, flertalet grunt ristade. Fotsulorna är 19 cm l,grunt ristade. I mot N sluttande häll och uppfartsväg. 80 m N manbyggnaden på Rickeby 4:5 och 10 m S-SSÖ om väg. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N sluttande häll i flack, något NNV sluttande moränmark, med dalgång i V. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m 185cg väg och 15 m 80cg om NÖ hörnet av hus."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609915
Longitud: 17.13438
Lämnings-ID: L1944:8273
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 327:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8273