Hällristning L1944:8262 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,2 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppet är 22 cm l, grunt och otydligt ristat. Älvkvarnarna är4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. I häll. Gårdsområde, 50 m V om manbyggnaden på Boglösaby 7:2, 11:1, 7 m Ö om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten berghäll i flack moränmark. Dalgång i SV och Ö. Gårdsområde."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NNV om NV hörnet av förrådsbyggnad, 7 m Ö om åkerkant och ca50 m V om manbyggnad Boglösa 7:2, 11:1."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595243
Longitud: 17.175231
Lämnings-ID: L1944:8262
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 167:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8262