Hällristning L1944:8255 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,5x1,5 m (Ö-V) med 3 skepp, varav 1 osäkert, och5 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 43-107 cm l. I häll. Betesmark. 190 m SÖ om manbyggnaden på Rickeby 3:6, 11m NNÖ om åkerhörn, 9 m NNÖ om sämre brukningsväg och 42,5 m SSö om åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i flack moränmark, i V sluttande ned mot dalgång (NV-SÖ). Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m 35cg åkerhörn, 10 m N sämre brukningsväg samt ca 45 m SSÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606492
Longitud: 17.137184
Lämnings-ID: L1944:8255
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 311:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8255