Hällristning L1944:8253 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3x0,4 m (Ö-V) med 2 skepp, 37 och 51 cm l. Detstörre är försett med en 21 cm h "lurblåsare". I brant sluttandedel av häll. Vid omläggning av vägen år 1950 bortsprängdes ett hällparti med ytterligare 3 skeppsbilder, 28-30 cm l. Vid Enköpingsmuseum förvaras nu ett stenblock med ett av dessa skepp samt söndersprängda delar av ett annat. Delen med det hela skeppet förvaras nu vid hällristningsmuseét i Boglösa, gamla skolan. 14 m NV om1: 2) Älvkvarnsförekomst 1,3x0,8 m (N-S) med 6 älvkvarnar. I häll. Vägområde omedelbart NNÖ om landsväg och 75 m V Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant sluttande berghäll mot SV, i flack moränmark. Tomtmark vidväg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 2 m N landsväg och 3 m Ö brukningsväg. 2) 4 m V brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.596078
Longitud: 17.174717
Lämnings-ID: L1944:8253
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 166:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8253