Hällristning L1944:8217 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning med 1 skepp, 28 cm l. I krön och i mot V sluttande häll. 7 m NV om 1: 2) Hällristning 15x5,5 m (N-S) med 8 skeppoch 2 älvkvarnar 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 25-75 cml. I häll. Betesmark. 300 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 4. och30 m NV om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghällar i flack mindre moränhöjd, S om flack moränmark och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i N."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 30 m 365cg väg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611113
Longitud: 17.138074
Lämnings-ID: L1944:8217
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 299:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8217