Hällristning L1944:8213 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,25x2,1 m (Ö-V) med minst 1 skepp och 31 älvkvarnar. Skeppet är 37 cm l. Älvkvarnarna är 4-11 cm diam och 0,5-4 cmdj. I häll. 10 m SSV om 1: 2) Älvkvarnsyta, 4x2,9 m (Ö-V) med 31älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. Åkerholme. 320 m SSV om boningshuset på Boglösaby 7:2 11:1 och 100 m NV om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i moränslätt, mot dalgång i Ö-SÖ. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 6 m SSÖ och 5 m SV åkerkanten. 2) 6 m Ö åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.592875
Longitud: 17.173183
Lämnings-ID: L1944:8213
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 257:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8213