Hällristning L1944:8209 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1 m med 2 skepp, 3 fotsulor och 3 älvkvarnar.Skeppen är 30 cm l, det ena ristat över 2 fotsulor. Fotsulorna är 20 cm l. I låg, numera dold häll. Trädgård. 6 m S om SV hörnetav N boningshuset på Rickeby 4:3. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll, närmast helt övermossad och jordövertäckt, i plan moränmark, invid sluttning mot och moränslätt och dalgång (NV-SÖ) i V. Tomtmark och gårdsplan."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m S om SV hörnet av N boningshuset på Rickeby 4:3."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.608089
Longitud: 17.130682
Lämnings-ID: L1944:8209
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 157:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8209