Hällristning L1944:8198 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x1,5 m (NV-SÖ) med 3 fragmentariska, otydliga skepp och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 25-40 m l, delvis osäkra. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. I ganska plan överdelav häll. 310 m SSV om manbyggnaden på Hemsta 2:1, 25 m NNV om åkerhörn och gränshörn, ca 7 m NÖ om otydligt markerad sockengräns och 14 m Ö om kraftledningsstolpe 1:013. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av lägre moränavlagrad bergrygg (NNV-SSÖ) invid dalgång i SV. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m NNV åkerhörn och gränshörn, 7 m NÖ sockengräns och 16 m ÖNÖkraftledning."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587959
Longitud: 17.147174
Lämnings-ID: L1944:8198
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 346:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8198