Hällristning L1944:8172 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3,75x0,3 m (NV-SÖ) med 2 skepp, 50 och 83 cm l. Det mindre försänkt. I häll. 33 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 5,2x2,4 m (NV-SÖ) med 4 skepp, 1 fotsula, 1 oval ring och 2 obestmbara figurer. Det största skeppet är 70 cm l. Fotsulan är 26 cm l,konturristad med tår. Ringen är intill 10 cm diam. I häll. 8 m SÖ om 2: 3) Hällristning, 2,45x0,4 m (NV-SÖ) med 3 skepp, ca 50 cml och 1 obestämbar figur. I häll. Skogsmark. 415 m SSV om boningshuset på Ibacka 1:1. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand:Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ sluttande berghällar i svagt NÖ-Ö sluttande moränmark, invidflack dalgång (N-S) i Ö. Barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 16 m Ö ägogräns och ca 415 m SSV boningshuset Ibacka 1:1 3) 2m 290cg taggtrådsstaket."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610371
Longitud: 17.161935
Lämnings-ID: L1944:8172
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 244:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8172