Hällristning L1944:8171 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,1-0,4 m (NV-SÖ) med 3 skepp, 28,33 och 85 cm l.I häll. Skogsmark. 250 m SÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1 och 25m ÖSÖ om taggtrådsstängsel (ägogräns). Specialinventering Kjellén och Hyenstrand. Upplands hällristningar 1976. Rev.inv. 1980: Ristningen övertorvad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan berghäll i flack moränmark, i flack dalgång åt S och V. Barr- samt något lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m 160cg ägogräns och hörn av taggtrådsstängsel, samt ca 50 m160cg åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611784
Longitud: 17.162055
Lämnings-ID: L1944:8171
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 243:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8171