Hällristning L1944:8161 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10x1,6 m (N-S) med i skepp och 20 älvkvarnar. Skeppet är 39 cm l. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Enälvkvarn är 16 cm l. I häll. Skogsmark. 300 m SSV om boningshuset på Boglösaby 8:5, 4 m VSV om åkerkant och 40 m NNV om åkerhörn.Ristning har ej med säkerhet kunnat identifieras, men den troliga hällen markerd på fotobilden. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i svagt NÖ sluttande mark mot åker. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.590151
Longitud: 17.178433
Lämnings-ID: L1944:8161
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 265:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8161