Hällristning L1944:8140 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,38 m (NÖ-SV) med 2 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 39-40 cm l. försänkta. Älvkvarnen är 6 cm diam och 0,5 cm dj. I mot Ö svagt sluttande del av låg, något isrepad häll. Moränbunden betesmark. 540 m Ö-ÖNÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 24 m VNV om åkerkant och 4 m S om skiftesgräns. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack något Ö sluttande häll i något ÖSÖ sluttande moränmark motmoränslätt i Ö-S. Hagmark med barr- och lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m 290cg åkerhörn och 4 m S skiftesgräns."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613168
Longitud: 17.153003
Lämnings-ID: L1944:8140
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 356:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8140