Hällristning L1944:8126 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9x6 m (NV-SÖ) med ca 20 skepp, 4 människofigurer,28 djurfigurer, 1 rund, solliknande figur, 1 fotsula, ett 10-talobestämbara figurer och ca 15 älvkvarnar 3-7 cm diam och 0,5-3 cmdiam. Skeppen är 25-70 cm l. Människofigurerna är 20-30 cm l. Djurfigurerna är 10-25 cm l. 9 djurfigurer ordnade i grupp tillsammans med 1 människofigur med uppsträckta armar. 9 andra djurfigurer, tydligen svin, ordnade i grupp. Den solliknande figuren bestårav en fördjupning, 12 cm diam, från vilken 10 fotsuleliknande försänkningar, 8-9 cm l stråla ut. Fotsulan är 30 cm l, försänkt med hälband. Ett par älvkvarnar är förbundna med en böjd ränna, 15cm l. I mot SV sluttande häll. Moränhöjd i hagmark, 400 m NV om Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV sluttande sida av berghäll i N-NÖ sluttning från moränhöjd. IÖ dalgång (NNV-SSÖ). Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 48 m VSV om åker och ca 30 m SSÖ om kraftledning."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598854
Longitud: 17.172015
Lämnings-ID: L1944:8126
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 160:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8126