Hällristning L1944:8119 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,5 m (NÖ-SV) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 48 cm l. Älvkvarnen är 6 cm diam och 1 cm dj. I häll. Skogsmark. 270 m SSÖ om boningshuset på Ibacka 1:1 och 100 m SV om sämre brukningsväg. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Rev.inv. 1980: Ristningen övertorvad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten flack berghäll i Ö kanten av flack moränmark och invid delvis sanka ytor i Ö. Flack dalgång (N-S) i Ö. Barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 370 m 175cg boningshuset Ibacka samt ca 100 m 250cg sämre brukningsväg, samt ca 14 m V om sämre traktorväg, 8 m Ö raä 57."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611317
Longitud: 17.166379
Lämnings-ID: L1944:8119
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 248:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8119