Hällristning L1944:8089 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,8x2,7 m (N-S) med 1 skepp, ca 3 obestämbara figurer, varav 1 sannolikt fotsula och 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och0,5 cm dj. Skeppet är 75 cm l. I mot V sluttande del av bergrygg.Skogsmark. 90 m SSÖ om manbyggnaden på Rickeby 3:4, 28 m Ö om väg och 16 m S om SV hörnet av uthus. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande del av bergrygg i SV delen av flack moränavlagrad bergsplatå. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NÖ om väg och 16 m S om SV hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60185
Longitud: 17.142274
Lämnings-ID: L1944:8089
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 335:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8089