Hällristning L1944:8022 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 15,6x6 m (NV-SÖ) med ca 18 fotsulor, 1 djurfigur och ca 175 älvkvarnar. Fotsulorna är 21-29 cm l, oftast parvis grupperade, några med tvärrand. Djurfiguren är 21 cm l, försänkt. Älvkvarnarna är 4-16 cm diam och 0,5-5 cm dj. Tre par är förbundnamed rännor, 10 älvkvarnar förenade till kedja. I häll. Åkerholme.115 m VSV om aboningshuset på Boglösaby 6:3A, mitt under kraftledning och 47 m VNV-V om vägkrök. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll invid grund dalgång i SV-SÖ. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Under kraftledning, 6 m VSV åkerkant, 33 m 365cg åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.585996
Longitud: 17.186244
Lämnings-ID: L1944:8022
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 283:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8022