Hällristning L1944:8018 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning med 1 båglinje, 24 cm st. Grunt ristad. I plan översida av större häll. 17 m 60cg om 1 är: 2) Hällristning, 3,2x2,2 m (N-S) med 2 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 41 och 47 cml. Det mindre mycket grunt ristat. I häll, på svag sluttning morN. Moränbunden betesmark. 470 m NV om manbyggnaden på Boglösaby 1:1 4:1 5:1 10:1, 10 m SÖ om hörn av betesåker och 10 m SSÖ om kraftledning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergrygg i flack moränmark, i NÖ sluttande ned mot dalgång (NNV-SSÖ). Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 9 m SSÖ kraftledning och 10 m SÖ hörn i hagmark."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598698
Longitud: 17.170038
Lämnings-ID: L1944:8018
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 376:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8018