Hällristning L1944:8014 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4,1x1,6 m (NV-SÖ) med 3 skepp, varav 1 vittratoch osäkert, och 3 älvkvarnar. Skeppen är 83 och 90 cm l. I häll.6,8 m N om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,75x0,7 m med 5 älvkvarnar4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. 2,2 m N om 2: 3) Älvkvarnsförekomst med 2 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj, belägna 15cm ifrån varandra. I häll. Åkerholme. 330 m NNV om boningshusetpå Boglösaby 6:3A. 7 m V om åkerkant, 28 m SÖ om åkerholmens NV spets och 130 m SV om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergrygg i flack moränmark, svagt sluttande mot dalgång i S-SÖ. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m VSV åkerkant och 28 m SÖ om NV ände av bergrygg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587862
Longitud: 17.18234
Lämnings-ID: L1944:8014
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 281:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8014