Hällristning L1944:7958 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x0,7 m (NV-SÖ) med 4 skepp, 4 ringkors och 1 älvkvarn. Skeppen är 22-46 cm l. Ringkorsen är 19-28 cm diam. Det största har koncentrisk yttercirkel och 2-3 ekrar. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Skogsmark. 670 m om boningshuset påIbacka 1:1 och 10 m V om skogsbryn. Specialinventering Kjellén och Nyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag Ö sluttning av flack moränmark på V sidan av grund dalgång.Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"54 m 280cg om åkerkant (180-380cg)"
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607758
Longitud: 17.16377
Lämnings-ID: L1944:7958
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 245:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7958