Hällristning L1944:7957 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,4x2 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och ca 110 älvkvarnar. Skeppet är 74 cm l och har 3 skepplinjer. Älvkvarnarna är 4-21 cm diam och 0,5-4,5 cm dj. I häll. 3,8 m SV om 1: 2) Hällristning, 6,3x2,2 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 1 fotsula, 2-3 ringar och ca90 älvkvarnar. Skeppet är 44 cm 1. Fotsulan är 20 cm l. Ringarnaär 7-10 cm diam och omger älvkvarnar. Älvkvarnarna är 4-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Dessutom finns en oval fördjupning, 30x17 cmoch möjligen en ofullständig djurfigur. 20 cm l. I bergrygg. Långsträkt åkerholme, 260 m SSV om manbyggnaden på Utmyrby 1:5, 18 mVSV om åkerkant, 140 m SSÖ om SÖ hörnet av smedja och 200 m SSVom sämre brukningsväg. Känd i orten som offerhäll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och kant av lågsträkt mindre bergrygg (NNV-SSÖ) N-SÖ om denna är vidsträckt grund dalgång (NV-SÖ)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 18 m 260cg åkrkant och 20 m 80cg hörn i åkerkant."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1944:7957 i Boglösa:
"Känd i orten som "offerhäll"."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.578733
Longitud: 17.198635
Lämnings-ID: L1944:7957
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 288:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7957