Hällristning L1944:7911 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning med 1 skepp, 36 cm l. Grunt ristat. I brant mot V sluttande häll, 0,5 m ovanför markytan. Hällmark mot Ö kanten av delvis sank betesmark. 300 m SÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1 och8 m V om sämre brukningsväg. Hällristningen ej med säkerhet återfunnen. Hällen troligen lokaliserad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränbunden bergrygg (N-S) med hällar i dagen. Barrskog."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611423
Longitud: 17.168138
Lämnings-ID: L1944:7911
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 369:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7911