Hällristning L1944:7909 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning,7x5 m (N-S) med 4 skepp, 2 avlånga försänkningar, 10 älvkvarnar och några obestämbara figurer. Skeppen är 26-40cm l. 2 är mycket grunt ristade. De avlånga försänkningarna är 20och 40 cm l. Den längsta har älvkvarnsliknande fördjupningar i ändarna. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Från den största älvkvarnen utgår 2 bågformiga linjer, 15 cm l. I häll. 4 m SÖ om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 2,1x0,5 m (N-S) med 4 älvkvarnar 3-6 cm diam och 1-2 m dj. I låg häll 5 m NV om infartsväg. Gårdsplan. 30 m S om S boningshuset på Rickeby 4:3 och 12 m NV om infartsvögen till Rickeby. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i plan moränmark, invid sluttning mot moränslätt och dalgång (NV-S) i SV-NV. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 30 m S om S hörnet av boningshuset Rickeby 4:3 och 12 m 360cgom liten väg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607559
Longitud: 17.13069
Lämnings-ID: L1944:7909
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 144:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7909