Hällristning L1944:7900 i Bred
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i fast häll, föreställande 3 skepp, 1,1 m långa, största h ca 0,4 m. Rev 1981. Hällristning ca 8x7 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ett 80-tal figurer. Dessa utgöres av ett 10-tal skepp, varav hälften fragmentariska. 1 spiralfigur, 1 djurfigur, ytterligare minst 2 obestämbara figurer och minst ett 60-tal älvkvarnar. Skeppen är 0,6-1,1 m l och 0,1-0,3 m h. Minst tre är dubbellinjiga, två av dessa har bemanningsstreck och uppsvängda djurhuvudstävar. Spiralfiguren (i centrala delen) är 0,65x0,55 m (Ö-V) svagt oval och består av 4 cirklar. Djurfiguren (i centrala delen) har formen av ett huvud, samma som skeppsstävarna och ca 25 m h. Älvkvarnarna är 3-8 m diam och 0,5-2,5 m dj. Ett 20-tal är tätt sammanhuggna (i Ö delen). Flera är kraftigt vittrade och otydliga. Ristningen är belägen i NÖ delen av större N-NÖ sluttande rödaktig, grovkornig granithäll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bred socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-NÖ-sluttnade berghäll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662958
Longitud: 16.888417
Lämnings-ID: L1944:7900
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 104:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7900