Hällristning L1944:7879 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,2x2,1 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp, 1 obestämbar U-formad figur och 5 älvkvarnar, 5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppetär 66 cm l, försänkt. Den U-formade figuren är 20 cm l. Dessutomfinns en grunt knackad yta, 50 cm st. I översida och mot ÖNÖ svagt sluttande, välvd häll. 200 m VSV om manbyggnaden på Rickeby 3:4, 28 m SSÖ om åkerhörn, 21 m ÖNÖ om åker och 11 m SV om skiftesgräns. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg bergrygg (NV-SÖ), invid svag SV sluttning och dalgång i SV. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m ÖNÖ åkerkant, 11 m SV ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601882
Longitud: 17.138116
Lämnings-ID: L1944:7879
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 318:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7879