Hällristning L1944:7872 i Boglösa 🇬🇧
Foto av Hällristning L1944:7872 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:7872 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,4x1 m (N-S) med 1 skepp, 1 människofigur och9 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l. Människofiguren är 16 cm l . Enälvkvarn är rännformig och 16 cm l. I plan översida av mot Ö sluttande häll. 4,2 m SÖ om 1: 2) Hällristning, 1 skepp med försänktskrov, 32 cm l. I hällens sluttning mot Ö. 14,7 m VSV om 1: 3) Hällristning, 1,1x0,6 m (NNV-SSÖ) med 5 skepp, 25-45 cm l. Störstaskeppet djupt inristat, övriga grunt ristade eller fragmentariska. I häll svag sluttning mot Ö. 15,5 m 230cg 1 och 5 m 160cg om 3är: 4) Älvkvarn, 4 cm diam och 1 cm dj. I häll. 10-40 m S-SÖ omnr 1 är: 5) Grundlämningar, 3 st, samt en källargrund. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten moränrygg med berghäll i dagen invid grund dalgång (Ö-V) iS. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 35 m 10cg väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614277
Longitud: 17.158225
Lämnings-ID: L1944:7872
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 241:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5e585f1d-1f33-49a2-9129-515d7b9487ea