Hällristning L1944:7830 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, enligt E Kjellén 1977 bestående av 2 mycket grunt ristade skepp. Ca 20 m SV om 1 är enligt E Kjellén 2) Hällristning, bestående av 1 mycket grunt ristat skepp. 43 m Ö 15cg N omnr 1 och 5 m NNÖ om 409 är 3) Älvkvarnsförekomst, enligt E Kjellén bestående av 2 älvkvarnar. Ingen av nr 1-3 återfunnen 1980 vidrev inventeringen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV kanten (slänten) av bergplatå med tunna moränavlagringar på Ösidan av dalgång. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1-2) VNV resp VSV om V delen av gravfält nr 409."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597564
Longitud: 17.144849
Lämnings-ID: L1944:7830
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 416:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7830