Hällristning L1944:7824 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3,6x2,8 m (Ö-V) med 2 ofullbordade skepp, 1 ringkors och 5 osäkra älvkvarnar. Skeppen är 38 cm l. Ringkor är 17cm diam. I häll. 22 m NNÖ om 1: 2) Älvkvarnsyta, 0,4x0,05 m med 2älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 m dj. I häll. Betesmark. 180 mVSV om manbyggnaden på Rickeby 4:2 och 39 m NNÖ-N om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i svagt SV sluttande moränmark, invid grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i Sv. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 40 m 395cg nytt åkerhörn och ca 65 m SÖ om annat åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617131
Longitud: 17.143555
Lämnings-ID: L1944:7824
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 296:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7824