Hällristning L1944:7808 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4,7x0,7 m (N-S) med 5 skepp och 2 älvkvarnar,4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 24-56 cm l. Ett skepp består av 2 motställda skeppsfigurer med gemensam köllinje. I häll.11,2 m NNV om 1 är: 2) Hällristning med 1 fotsula, 20 cm l. I krön av häll. 14,7 m SSV-S om 1 är: 3) Hällristning, 0,85x0,4 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 2 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj.Skeppet är 28 cm l. I häll. Skogsmark. 290 m SSÖ om boningshusetpå Ibacka 1:1 och 140 m VSV om sämre brukningsväg. Rev.inv.1980:Hällarna närmast helt övertorvade. Specialinventering Kjellén ochHyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten flack bergsrygg i flack moränmark, invid flack dalgång (N-S) i SSÖ-Ö. Barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) Ca 290 m 185cg bonigshuset Ibacka och ca 140 m 275cg sämre brukningsväg, samt ca 5 m 375cg taggtrådsstängsel."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611222
Longitud: 17.1659
Lämnings-ID: L1944:7808
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 247:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7808