Hällristning L1944:7807 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,8x1,25 m (NÖ-SV) med 3 fotsulor och 1 s k stolfigur. Fotsulorna är 26 cm l. Den s k stolfiguren är 120 cm h och 112 cm br. I häll. 23 m N 14cg Ö om nr 1 är: 2) Hällristning, 4,5x1,5 (NV-SÖ) med minst 5 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 40-70cm l. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Hagmark. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghällar i mindre moränutlöpare från moränhöjd i V-NV, mot svagt S sluttande moränmark i Ö-S och mot moränslätt och grund dalgång (Ö-V) i S. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) Ca 78 m 10cg om väg och 27 m 130cg om taggtrådsstängsel och ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615014
Longitud: 17.156822
Lämnings-ID: L1944:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 238:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7807