Hällristning L1944:7768 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst (N-S) med ca 5 älvkvarnar 4-6 cm diam och0,5-1,5 cm dj. I hällavsats. 4,5 m NV-NNV om 1: 2) Hällristning med skepp, 39 cm l. I låg häll. Hagmark. 240 m SÖ om manbyggnadenpå Rickeby 2:4 och 18 m S om åker. Platsen har ej med säkerhet kunnat fastställas vid 1980-års rev inv. Den gamla inläggningen gäller. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NV sluttning av moränbunden mindre bergrygg (NV-SÖ). Skogsmark/hagmark."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604557
Longitud: 17.133803
Lämnings-ID: L1944:7768
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 153:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7768