Hällristning L1944:7720 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1 m (NNV-SSÖ) med 5 skepp, 2 människofigurer,3 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 38-73 cm l. Människofigurerna är 17 och 23 cm l. Den avlånga fördjupningen är 13x4 cm. 1 mot V sluttande häll. Älvkvarnarna är 3,5-6 cm diam och0,5-1 cm dj. Betesmark. 70 m NNÖ om manbyggnaden på Hemsta 1:3,32 m SV om åkerhörn och 1,2 m SV om järnmärla i berget. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. 37 m SÖ om nr 1 och 15 m V 15cg N om åkerhörn är: 2) Älvkvarnsförekomst i häll, 4x0,5 m (NV-SÖ), bestående av ca 5 älvkvarnar, 3-5cm diam och 0,5-1 cm dj. Påträffad av E.Kjellén 1975, rapporterad1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Häll i N delen av bergplatå. 2) Häll i Ö delen av samma bergplatå intill och S om sidodalgång. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 70 m NÖ om bostadshus och 30 m SV om hörnet av hagmark."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595517
Longitud: 17.142279
Lämnings-ID: L1944:7720
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 315:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7720