Hällristning L1944:7714 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 10x5 m (NV-SÖ) med ca 10 skepp, 1 människofigur, 2 ringar och 20 älvkvarnar. Skeppen är 15-70 cm l, 2 är otydliga. Det tydligaste skeppet, i NV delen, har en från kölen utgående ränna. Människofiguren är 17 cm l, försänkt. Ringarna är 19 cmdiam. Älvkvarnarna är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. En är 7 cmdiam och 2 cm dj. 11 m S om nr 1 är: 2) Hällristning, 2,5x0,55 m(NNV-SSÖ) med 4 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 40-65 cm l. Älvkvarnarna är 4-5 cm i diam och 0,5-1,0 cm dj. Åkerholme. 440 mSSÖ-S om manbyggnaden på Rickeby 2:4, intill och V om åker. 9 m SV om 1: 3) Älvkvarnsyta, 0,05x0,25 m (N-S) med 2 älvkvarnar 5-6 cm diam och 1,0-1,5 cm dj. I en angränsande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och svagt V sluttande sidor av låg bergrygg och mot slätt och dalgång (NNV-SSÖ) i S-V-NV. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) Ca 5 m VSV om åkerkant och ca 9 m SSÖ om åkerkant. 3) 9 m 65cg om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602231
Longitud: 17.132722
Lämnings-ID: L1944:7714
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 159:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7714