Hällristning L1944:7713 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x2 m med ca 7 skepp, ca 12 fotsulor, 1 konturristad bladformig figur och ca 25 älvkvarnar. Skeppen är 20-50 cm l,ett par mycket grunt ristade. Fotsulorna är 20 cm l, 9 är försänkta. Den bladformiga figuren är 40cm l. 7 älvkvarnar ordnade i ring, 10 cm diam, runt central älvkvarn. 2 par älvkvarnar förenade med ränna. Älvkvarnarna är 3-6 cm i diam och 0,5-2,0 cm dj. I häll. 4 m N om 1: 2) Hällristning med 1 skepp 30 cm l och 4 osäkra älvkvarnar. I mot V sluttande häll. 2,7 m VSV om 1: 3) Hällristning, 1,25x0,6 m (N-S) med 1 skepp, 50 cm l och 2 älvkvarnar, 4 och 10cm diam resp 0,5 och 2 cm dj. I brant mot V sluttande del av hällen. Åkerholme. 390 m SSÖ-S om manbyggnaden på Rickeby 2:4, 18 mS och 8 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) V sluttande del av häll, omedelbart V om dennas krön. Slätt och dalgång (NNV-SSÖ) i S-NV. Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 14 m 80cg åkerhörn 10 m V åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602582
Longitud: 17.132096
Lämnings-ID: L1944:7713
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7713