Hällristning L1944:7680 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
": 1) Hällristning, 3,3x0,4 (NV-SÖ) med cirka 8 skepp och 3 älvkvarnar 4,5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen, varav två är osäkra, är 15-46 cm l, grunt ristade. 7 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 1skepp, 45 cm l, tydligt men ofullbordat. På ett parti av samma häll med sluttning mot NÖ. 7 m N om 1: 3) Hällristning, fragment avristad figur bestående av en båglinje, 10 cm l, på flagrad del av hällen. 8 m N om 1: 4) Älvkvarn, 8 cm diam och 1,5 cm dj. På bergrygg. 2,8 m N om 4: 5) Älvkvarn, 7 cm diam och 1,5 cm dj. Åkerholme, 460 m V-VSV om manbyggnaden p Rickeby 3:4, på västersluttning av större häll, nära gräskanten, 15 m S om hällens spets mot N. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg (NV-SÖ) i SV sluttande moränmark, mot dalgång i SV. Moränavlagrad bergrygg i åker. Lövträd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 15 m S om åkerholmes N spets och 14 m SV åkerkant. 5) 3 m S åker och 5 m VSV åker. 2) 9 m SV åker, 23 m SSÖ åker."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602312
Longitud: 17.133524
Lämnings-ID: L1944:7680
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 391:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7680