Hällristning L1944:7674 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,8x5,7 m (NÖ-SV) med 3 skepp. 2 fotsulor, 1 ovalringkors (?) och ca 35 älvkvarnar 3-7 cm diam och 0,5-1,5 m dj.Skeppen är 48-53 cm l. Fotsulorna är 22-28 cm l. Den ovala ringenär 19x22 cm. Ringkorset(?) är 14 cm diam, grunt ristat. I häll.Betesmark. 200 m N om Boglösa kyrka och 60 m SSÖ om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV sluttande häll i NV delen av mindre moränhöjd, invid dalgång(NNV-SSÖ) i NV. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"60 m SSÖ åkerkant, och omedelbart NV om skärvstenshög raä 453."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598365
Longitud: 17.177385
Lämnings-ID: L1944:7674
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 292:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7674