Hällristning L1944:7669 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning med 1 skepp, 220 cm l. I mot V sluttande häll. 12,5 m N om 1: 2) Hällristning, 2,6x1,3 (NV-SÖ) med 2 skepp och 5älvkvarnar. Skeppen är 39 och 70 cm l, det större försänkt. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. I samma häll. Betesmark. 200 m V om manbyggnaden på Boglösaby 7:2, 11:1 och 8 m Ö om åker. Rev. inv. 1980: Ristningarna ej sedda då hällarna överlagratsmed röjd lövsly. Hällarna ändock identifierade med stor sannolikhet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande sida av låg bergrygg med moränavlagringar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 8 m ÖNÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595402
Longitud: 17.17245
Lämnings-ID: L1944:7669
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 170:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7669