Hällristning L1944:7668 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,2x1,2 m med 1 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppetär 28 sm l, grunt ristat. Älvkvarnarna är 5-9 cm diam och 1-2,5cm dj. I låg häll. 16 m NNÖ om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 1,45x0,3m med 5 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot V svagt sluttande häll. 3,2 m Ö om 2: 3) Älvkvarn, 6 cm diam och 4 cm dj.I häll. 1,7 m Ö om 2: 4) Älvkvarn, 6 cm diam och 1 cm dj. I block. Betesmark. 90 m NV om manbyggnaden på Kärrby 5:2 (L:a Ilund) Specialinventering Kjelleén och Hyenstrand: Upplands hällristningar1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-NV sluttning av moränmark. Barrskog."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615213
Longitud: 17.17654
Lämnings-ID: L1944:7668
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 237:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7668