Hällristning L1944:7659 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x4 m med 3 skepp och 32 älvkvarnar. Skeppen är 40-71 cm l, försänkta. Älvkvarnarna är 3-10 cm diam och 0,5-1,5 cmdj. Av älvkvarnarna är den största belägen i mitten av en tät radmed 7 i övrigt små älvkvarnar. Övriga 24 älvkvarnar bildar tät grupp. I häll 35 m S om manbyggnaden på Hemsta 1:2, 20 m NNÖ åker,ägogräns och 3,4 m VSV källare. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavlagrad bergklack invid dalgång i SV. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m VSV källare, 20 m NNÖ åkerkant och ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.592302
Longitud: 17.145808
Lämnings-ID: L1944:7659
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 353:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7659